Norsk Trekkspillarkiv (NTA)
Om Norsk Trekkspillarkiv

Norsk Trekkspillarkiv er en stiftelse med ideelt formål som ble opprettet 25. august 2004 av interessegruppen “Norsk Trekkspillhistories venner”.

Stiftelsens formål er å samle alle typer materiale og informasjon omkring trekkspill og musikk fremført med trekkspill i Norge, så som komposisjoner, littera­tur, lyd­fest­inger, instrumenter m.m. i ulike typer arkiv til bruk bl.a. i historisk forskning og musikk­studier, samt også i størst mulig utstrekning gjøre hele eller deler av sam­lin­gen kjent for allmennheten.

Styret består ved stiftelsen av 6 medlemmer og to vararepresentanter, og har en bred musikkfaglig, administrativ, økonomisk og juridisk sammensetning. Frank Andresen er styrets leder og de øvrige styremedlemmene er Geir Harry Haugland, Bente Midtsveen, Roar Hensvold, Tore-Arnfinn Ødegård, mens vararepresentant er Tone Cecilie Hundére. Sistnevnte fungerer også som stiftelsens forretningsfører. I tillegg inviteres også Norske Trekkspilleres Landsforbund til å ha ett styremedlem i stiftelsen fra sitt eget landsstyre.

Målet for stiftelsen er ikke å besitte en stor samling fysisk materiale, men å dokumentere og indeksere både noter, innspillinger, litteratur og instrumenter i en database. For oppbevaring av fremtidig donert materiale vil en søke å få i stand et samarbeid med Nasjonalbiblioteket. Det vil også tas initiativ overfor musikk-utdannelsesinstitusjoner i Norge for å få i stand et samarbeid om bruk av arkivet i utdannelsesøyemed. Interessegruppen synes det er synd at alt for mye materiale omkring musikk fremført på trekkspill og dets utøvere skal forbli mer eller mindre godt bevarte hemmeligheter i private samlinger for til slutt i verste fall rett og slett gå tapt. 

Noen tilbakemeldinger vi har fått som gleder oss:

Norsk Jazzarkiv: Hei og gratulerer med opprettelsen av trekkspillarkivet!
Det er jo noen berøringspunkter mellom jazz og trekkspill også her i landet.

Norges Musikkhøgskole: Dette er eit kjempeflott initiativ og absolutt på tide.
Trekkspelarane og trekkspelmusikken har alt for lenge vore oversett og neglisjert. Flott initiativ!!

Rådet for folkemusikk og folkedans: Eg vil berre spontant ynskje dykk lukke til med det nye arkivet! Dette er ein viktig del av vår musikksoge.

Heisann Trekkspillvenner!
Dette var et kjempetiltak. Denne siden kommer jeg til å følge med "argus-øyne".

Trekkspillnytt: Dette ser spennende ut, og vil skrive om det i Trekkspillnytt.